Našimi klientmi sú aj tieto mestá, obce, organizácie a spoločnosti:
 • Mesto Brezová pod Bradlom
 • Mesto Liptovský Hrádok
 • Mesto Kremnica
 • Mesto Banská Bystrica
 • Mesto Nitra
 • Obec Breza
 • Obec Hiadeľ
 • Obec Huncovce
 • Obec Lovinobaňa
 • Obec Moravany nad Váhom
 • Obec Malý Slavkov
 • Obec Proč
 • Obec Tvrdošovce
 • Obec Utekáč
 • Obec Žalobín
 • Obecná píla Ľubietová
 • Obecné lesy Ľubietová
 • Technické služby Sládkovičovo
 • Urbariát Liptovský Trnovec
 • Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
 • Združenie obcí Bioenergia Bystricko
 • Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
 • Letisko Sliač
 • APIARGA s.r.o
 • TrashOut, n.f.
 • Súkromná základná škola Dráčik
 • Základná škola s materskou školou Brusno
 • Súkromné centrum voľného času Čerín
 • Súkromné centrum voľného času Hiadeľ
 • Centrum voľného času Brusno
 • Centrum voľného času Štrba