Obecné zastupiteľstvo

Obecné úrady sa často stretávajú v prípade efektívneho riadenia procesov spojených s prípravou a realizáciou Obecných zastupiteľstiev. Systém Obecné zastupiteľstvo Vám pomôže efektívne pracovať s celým procesom, pomôže Vám pri distribúcií materiálov jednotlivým poslancom. V systéme je možné jednotlivé dokumenty tvoriť, pripomienkovať a upravovať, a to nie len zo strany poslancov alebo zamestnancov obce, ale aj zo strany laickej poprípade odbornej verejnosti. Zároveň systém môžete využiť ako Vašu elektronickú bránu k občanovi, respektíve komunikačný prostriedok medzi občanmi – poslancami – starostom / primátorom – zamestnancami Obecného úradu. Systém možno využiť aj ako elektronickú podateľňu, čiernu skrinku, fórum alebo prostriedok na distribúciu dokumentov a iných materiálov smerom k občanovi obce.