E-Aukcia

Riešenie ponúka využitie služieb elektronickej aukcie verejným obstarávateľom na zaobstaranie tovaru, služieb alebo stavebných prác. Tak isto v rámci tejto služby je možné použiť elektronické prostriedky aj na realizáciu verejných obchodných súťaží, resp. dražieb.