VO Standard

Zákazníci využívajúci riešenie VO Standard sú zákazníkmi, ktorý obstarávajú pravidelne a potrebujú aj pravidelný servis v rámci procesov verejného obstarávania. Riešenie umožňuje vykonať verejnému obstarávateľovi určitý dohodnutý počet verejných obstarávaní v rámci predplateného obdobia zadarmo. Poskytujú sa všetky postupy používané v rámci procesov verejného obstarávania.

V rámci riešenia VO Standard majú zákazníci k dispozícii elektronickú aukciu úplne zadarmo, pričom e-aukciu môžu a nemusia využiť len na proces verejného obstarávania. Obsluha a samotný výkon e-aukcie zabezpečuje spoločnosť CVO, s.r.o.