VO Lite

V rámci služby VO Lite poskytujeme našim zákazníkom štandardizované verejné obstarávanie a to na všetky postupy používané v rámci procesov verejného obstarávania. Túto službu poskytujeme na jednotlivé predmety obstarávania na základe objednávky verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7.