VO Profi

Riešenie VO Profi je sofistikovaným riešením, ktorého cieľom je odbremeniť verejných obstarávateľov od všetkých úkonov súvisiacich s verejným obstarávaním.

Riešenie umožňuje vykonať verejnému obstarávateľovi neobmedzený počet verejných obstarávaní v rámci predplateného obdobia zadarmo. Poskytujú sa všetky postupy používané v rámci procesov verejného obstarávania. V rámci riešenia VO Profi majú zákazníci k dispozícii elektronickú aukciu úplne zadarmo, pričom e-aukciu môžu a nemusia využiť len na proces verejného obstarávania a zákazník ju môže použiť neobmedzenom počte.

Obsluhu a samotný výkon e-aukcie zabezpečuje spoločnosť CVO, s.r.o. Ponúkané riešenie pritom výrazne šetrí verejnému obstarávateľovi finančné prostriedky, ktoré by inak použil na zabezpečenie jednotlivých obstarávaní respektíve na svoje vlastné odborne spôsobilé osoby.