Pozemkový systém obce

Obecné úrady sa často stretávajú s potrebou identifikácie svojich (ale aj cudzích) pozemkov v teréne. Presná identifikácia hraníc pozemkov je bez geodeta nemožná, no toto riešenie nie je najlacnejším spôsobom ako zistiť umiestnenie hľadanej parcely. Často krát obce okrem identifikácie parciel v teréne potrebujú mať k dispozícii aj údaje o týchto parcelách. Niektoré obce potrebujú mapu svojho katastra prístupnú pre zápis svojich interných údajov a niektoré obce potrebujú sofistikovaný systém pre správu miestnych daní. Nami ponúkaný systém Vaše požiadavky vyrieši.