CVO, s.r.o. je mladá, ambiciózna spoločnosť so skúsenými pracovníkmi.

Ponúkame vysokú odbornosť, kreativitu, ústretovosť, spoľahlivosť a zodpovednosť. Našou stratégiou je realizovať nami ponúkané služby a riešenia v najväčšej možnej spokojnosti zákazníka a to transparentne, hospodárne a efektívne.

Svojim zákazníkom a klientom ponúkame profesionálne služby v oblasti verejného obstarávania, poradenstva, konzultácií ako aj vypracovávania, manažmentu a komplexného zastrešenia projektov z fondov Európskej únie.

  • konzultácie, analýzy, návrhy postupov
  • niekoľko modelov financovania
  • bezproblémový a transparentný priebeh VO
  • e-Aukcie
  • ochrana záujmov obstarávateľa v revíznych postupoch pred ÚVO a iných konaniach