Financovanie

Financovanie akejkoľvek činnosti, ktorú samospráva ale aj iné organizácie potrebujú vykonávať, resp. potrebujú dodať – obstarať – vykonať, je závislá na objeme finančných prostriedkov, ktorými daná organizácia / samospráva disponuje.

Nakoľko v týchto neľahkých časoch je financovanie služieb a tovarov obmedzené ponúkame Vám model transparentného financovania vychádzajúceho z metódy postupného financovania.

Tak isto ponúkame aj modelové financovanie samosprávnych projektov, ktoré sa nachádzajú v portfóliu našich služieb.

Cieľom pružného financovanie nie je zisk pre našu spoločnosť, ale úspora finančných prostriedkov na Vašej strane.

Hlavnou odmenou za nami poskytnuté služby je Vaša spoločnosť. Modely financovania uvedené v tejto časti sú vzorové a po diskusii s našimi expertmi Vám vieme poskytnúť zľavy až do výšky 90 %, ale aj navrhnúť optimálny spôsob financovania a to tak, aby nezaťažil Váš rozpočet.

Spôsoby financovania našich služieb sú nasledovné:

Priame financovanie:  systém financovania na základe cenníkových cien, možné zľavy z cenníkových položiek do výšky maximálne 50 %.

Postupné financovanie: systém financovania založený na postupnom splácaní služby v definovanom časovom úseku. Časový úsek sa dohodne rokovaním. Možná zľava až do výšky 40 % z ceny služby.

Riadené financovanie: veľmi flexibilné financovanie závislé od vývoja rozpočtových príjmov organizácie v zvolenom časovom období. Časové obdobie sa dohodne na spoločnom rokovaní. Klient si môže raz ročne vybrať platobné prázdniny v dĺžke 3 mesiace, počas ktorých za poskytnutú / poskytovanú službu neplatí.

Model úspora: v rámci tohto financovania platí klient za poskytovanú / poskytnutú službu iba z finančných prostriedkov, ktoré mu služba usporila oproti dovtedy využívanej službe, a to maximálne do výšky 1,5 % z reálne usporenej sumy.

Model podpora: financovanie služieb vychádzajúce z modelu postupného financovia avšak v tomto prípade sa jedná o výkon služby / služieb na základe zmluvy s definovaným mesačným paušálom a určeným časovým obdobím.

Model Pro Bono: tento systém financovania sa využíva v prípade nedostatku financií v rámci klienta, poprípade pri úvodnom (prvom poskytnutí) predmetnej služby. Možná zľava je vo výške až 90 % z ceny.