Riešenia

 

VO Lite:

V rámci služby VO Lite poskytujeme našim zákazníkom štandardizované verejné obstarávanie a to na všetky postupy používané v rámci procesov verejného obstarávania. Túto službu poskytujeme na jednotlivé predmety obstarávania na základe objednávky verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7.

 

VO Standard:

Zákazníci využívajúci riešenie VO Standard sú zákazníkmi, ktorý obstarávajú pravidelne a potrebujú aj pravidelný servis v rámci procesov verejného obstarávania. Riešenie umožňuje vykonať verejnému obstarávateľovi určitý dohodnutý počet verejných obstarávaní v rámci predplateného obdobia zadarmo. Poskytujú sa všetky postupy používané v rámci procesov verejného obstarávania. V rámci riešenia VO Standard majú zákazníci k dispozícii elektronickú aukciu úplne zadarmo, pričom e-aukciu môžu a nemusia využiť len na proces verejného obstarávania. Obsluha a samotný výkon e-aukcie zabezpečuje spoločnosť CVO, s.r.o.

 

VO Profi:

Riešenie VO Profi je sofistikovaným riešením, ktorého cieľom je odbremeniť verejných obstarávateľov od všetkých úkonov súvisiacich s verejným obsatrávaním. Riešenie umožňuje vykonať verejnému obstarávateľovi neobmedzený počet verejných obstarávaní v rámci predplateného obdobia zadarmo. Poskytujú sa všetky postupy používané v rámci procesov verejného obstarávania. V rámci riešenia VO Profi majú zákazníci k dispozícii elektronickú aukciu úplne zadarmo, pričom e-aukciu môžu a nemusia využiť len na proces verejného obstarávania a zákazník ju môže použiť neobmedzenom počte. Obsluha a samotný výkon e-aukcie zabezpečuje spoločnosť CVO, s.r.o. Ponúkané riešenie pritom výrazne šetrí verejnému obstarávateľovi finančné prostriedky, ktoré by inak použil na zabezpečenie jednotlivých obstarávaní respektíve na svoje vlastné odborne spôsobilé osoby.

 

E-Aukcia:

Riešenie ponúka využitie služieb elektronickej aukcie verejným obstarávateľom na zaobstaranie tovaru, služieb alebo stavebných prác. Tak isto v rámci tejto služby je možné použiť elektronické prostriedky aj na realizáciu verejných obchodných súťaží, resp. dražieb.

 

Pozemkový systém obce:

Obecné úrady sa často stretávajú s potrebou identifikácie svojich (ale aj cudzích) pozemkov v teréne. Presná identifikácia hraníc pozemkov je bez geodeta nemožná, no toto riešenie nie je najlacnejším spôsobom ako zistiť umiestnenie hľadanej parcely. Často krát obce okrem identifikácie parciel v teréne potrebujú mať k dispozícii aj údaje o týchto parcelách. Niektoré obce potrebujú mapu svojho katastra prístupnú pre zápis svojich interných údajov a niektoré obce potrebujú sofistikovaný systém pre správu miestnych daní. Nami ponúkaný systém Vaše požiadavky vyrieši.

 

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné úrady sa často stretávajú v prípade efektívneho riadenia procesov spojených s prípravou a realizáciou Obecných zastupiteľstiev. Systém Obecné zastupiteľstvo Vám pomôže efektívne pracovať s celým procesom, pomôže Vám pri distribúcií materiálov jednotlivým poslancom. V systéme je možné jednotlivé dokumenty tvoriť, pripomienkovať a upravovať, a to nie len zo strany poslancov alebo zamestnancov obce, ale aj zo strany laickej poprípade odbornej verejnosti. Zároveň systém môžete využiť ako Vašu elektronickú bránu k občanovi, respektíve komunikačný prostriedok medzi občanmi – poslancami – starostom / primátorom – zamestnancami Obecného úradu. Systém možno využiť aj ako elektronickú podateľňu, čiernu skrinku, fórum alebo prostriedok na distribúciu dokumentov a iných materiálov smerom k občanovi obce.